مقامات لسان الدين الخطيب

بنام خداوند بخشندهء مهربان ديباچه: «عالَمِ دين و عالَمِ هنر عالَمِ خطابست»[1]. شرح عبارتشان دربارهء “عالَمِ دين” بر عهدهء دانشمندان و عالمان دینست. أمّا تطبيق “عالَمِ خطاب” بر عالم هنر آسان مينمايد، چه عالم هنر عالميست محسوس و گوناگون. در زبان شيرين فارسي با ثروت واژگاني آن و وسعت دامنهء واژه سازي در آن ميتوان […]

لغت معنی

منظور همان فرهنگ است که در عهدی نه قدیم آنوقتی که فارسی هنوز تنها زبان کاربردی ایرانیان بود، دانش آموزان دفتری کوچک باین نام داشتند، که هر صفحهء آن دو ستون داشت. بر بالای ستون راست “لغت”، و بر بالای ستون چپ “معنی” نوشته میشد. دانش آموزان واژههایی را که معنایش را نمیدانستند؛ در ستون […]

باز هواي وطنم آرزوست

– پس از سفري يك روزه ولي پرخاطره و سودمند با پرواز داخلي از تبريز بتهران بر ميگشتيم ؛ از پنجرهء هما آسمان شامگاهان ايران تاريك مينمود مهمانداران به يذيرايي مسافران بتقدیم آب ميوهء خنك در بسته بنديهاي تازه – آلومينيوم با روكش كاغذي و ني –مشغول شدند، و جرعه هاي خنك آن مبارزه با […]

سفرنامه 2001

– سفر به نورماندی 2001 ميلادي[از 28ام ماه ماي تا 4ام ژوييه]: این سفر دوهفته ای که برای دیدار فرزندانم در برنامهء تابستانی امسال داشتم مزایایی و تداعی خاطرهایی پیش آورد، از آن جمله سفر به “جيورني” شهر كلود مونه نقاش معروف فرانسه از برخورداريهاي ديگر اين سفر بود، نورماندي با طبيعت بسيار جذاب آن […]

رمضان / نوامبر 2002

ساعت دو بعد از ظهر بود که با پسرم جلوی گمرک فرودگاهء کازابلانکا خداحافظی کردم. پلیس گذرنامه گفت هنوز نیمساعت وقت دارم ولی چون به در ویژهء پرواز وارد شدم، شنیدم از میکروفن مرا میخواندند، و دختری مهماندار را دیدم که با دست اشاره میکرد که عجله کن. معلومم شد که باید از لحاظ امنیتی […]

خداي زبان فارسي نگهدار آنست

قولي مشهور از جدّ رسول اكرم صلعم در كتابهاي تاريخ اسلام مذكورست، و حکایتش اينست كه در سالي كه آنرا عام الفيل ناميده اند ؛ ابرههء والي نجاشي در يمن بقصد انهدام خانهء كعبه با لشكري ازپيلسواران راهي مكّه گرديد، و عبدالمطّلب جدّ پيامبر اكرم صلّي اله عليه و آله و سلّم كه شرف پرده […]

نقش زن در مخزن الاسرار

– بنام خداوندی سخن را آغاز میکنیم که فرمود : «إنا خلقناکم من ذکر و انثی»[1] با پی بردن به چنین مفهومی در خلقت انسان هیچ گمان نمیبردم که روزی من خود دربارهء زن چیزی بنویسم، و نوشتن دربارهء برابری زن و مرد را تجاوزی بقانون الهی میشمردم ؛ تجاوزی همچون تبعیض نژادی و ظلمی […]