باغ خودرو

– خُروسِ خانهء هَمْسايه مِيخَوْانْدْ،

– و بارَانِ سَحرْگاهَانِ اِسْفَند

– فُرو مي ريخْت از اَبري شِتابان.

***

– گُرِيْزَانْ اَبْرها بَرْ آبيِ صُبح؛

– چنانْ چون قاصَدَك بَرْ كاسِنيْ زارْ

– رَوَانْ بُودَنْد زيْ كُوه و بِيابانْ.

***

– وَ مَن دَرْ اوجِ آنْ لحظهْ خُداييْ

– دَرْ آنْ اَنْدِيشه و آنْ بِيْشه بُودَم

– كه دَرْ آن سويِ باغِ پُرْگُلِ اَبْر

– دَرْ آنْ ژَرْفِ كَبُودْ ؛ آيا كَسِي هَسْت؟!

***

– كه اينْ باغِ شفقْ گُلْخانهء اوسْت!

– و فانوسِ بلورينِ سِتارهْ،

– بَرْ ين نيليْ رَواقِ جاودانْ دُورْ

– چرَاغْ روشَنِ كاشانهء اوسْت ،

– و يا اينْ باغْ ؛

– خَوْدرُويْ است ،و خودْرَوست؟ !

                                              الشاعر :  الأستاذ محمد رضا شفيعي كَدْكني

   تعريب القطعة

 1 – كان ديك الجيران صائحا/ و يهطل مطر فجر شهر اسفنذ/ من سحابة متسرعة.

2 – و كانت السُحُب الهاربة فوق أزرق الصباح / كـأزهار الهندب البريّة تجري من منبتـها نحو الجبال و الصحراء.

3 – و كنت في أوج تلك اللحظة الربّانية أتأملّ فيـها و في تلك الغابة/ هل يوجد أحدٌ ما وراء حديقة السحاب المزدهرة في تلك العميق الزرقاء؟!

4 – و هو الذي هذه حديقة الشفق بيت زهوره/ و فانوس النجمة البلوري/ (التي) فوق هذا الرواق الأزرق البعيد الأبد/ هي سراج رواقه المنير!/ أم هذه الحديقة ؛/ تنبت بدون الزراعة و تدور بدون فاعل؟!.

——-

شرح المفردات:

– خُرُوس = ديك/ اسم / مضاف.

– خانه = منزل/ اسم / مضاف إليه باغ، و كذلك مضاف لـ”همسايه”.

– هَمْسايه = جار/ صفة تركيبية (هم + سایه) / بدل الموصوف.

– مِيْخَوْاند = كان يصيح / خواندنِ خروس ( صياح الديك) /فعل ماضی استمراري مفرد غائب/ مصدر خواندن ( صیاح ).

– بارَان = مطر/ اسم / مسند إليه/ موصوف/ مضاف.

– سَحَرْگاهَان = وقت السحر = سحر گاه (اسم مركب) + ان النسبة/صفة نسبية.

– اِسْفَند = الشهرالثاني عشر من الشهور الهجرية الشمسية في العام الفارسي يبتدئ من اليوم العشرين في شهر فبراير إلى غاية عشرين أو واحد و عشرین من شهر مارس./ اسم/ مضاف إليه.

– فرو ميريخت =كان يتساقط = يتهاطل/ فعل مركّب في الماضي الاستمراري .

– اَبْري = سحاب/ (ابر + ياء التنكر) اسم نكرة/ فاعل لفعل فرو ميريخت.

– شِتَابان = متسرّع/ صفة فاعلية (حال).

– گُريزان = هارب/ صفة فاعلية(حال).

– بَرْ = على/ حرف الإضافة.

– آبيِ صبح = مضاف و مضاف إليه = أزرق الصباح – سماء الصباح الزرقاء.

– چنان چون = كأنّه/ قيد التشبيه المركب.

– قاصدك = قاصد(ع) اسم + كاف التصغير الفارسي = ثمرة هندباء البرية الطائرة/كُل قاصد.

– زي = جهة ، اتجاه/ حرف الإضافة.

– كوه = جبل/ اسم/ مفعول غير صريح.

– بيابان = صحراء/ اسم/ مفعول غير صريح بالعطف.

– كاسني زار = مزارع كاسني = مزرعة هندبه/تيفاف chicoree)) +زار لاحقة الكثرة.

– در = في /حرف الإضافة.

– اوج = أعلى درجة/ أوج لفظ معرب من السنسكريتية/مضاف.

– آن = تلك/سم إشارة إلى البعيد.

– لحظة = آن = حين(ع)/مشار إليه.

– خدايي = (خداي + ي النسبة) ربّاني/در آن لحظه خدايي = قيد.

– اَنْدِيْشه = تأمل/مسند.

– بيشه = غابة ، صحراء/متمم الفعل.

– آن سوي باغ = في الجهة الأخرى للحديقة/مضاف و مضاف إليه/موصوف.

– پُرْگُل = مليئة بالأزهار/ اسم مركب/ صفة.

– اَبْرْ = سحاب/مضاف إليه.

– آن = ذلك ، تلك/اسم الإشارة.

– ژَرْف = عميق، بعيد/ من الفهلوية/ صفة.

– كَبُود = لازوردي ، الأزرق الغامق/ صفة بدل موصوف.

– آنْ ژَرْفِ كَبُود = ذلك العميق الأزرق/ موصوف و صفة/ كناية عن السماء .

– آيا = هل/أداة الاستفهام.

– كَسِيْ = أحد(كَسْ + ي النكرة)/ مبهمة من الكنايات/ مسند إليه.

– هَسْت = يكون/ فعل إسنادي.

– اين = هذا ، هذه / اسم الإشارة

– باغِ شفق = حديقة الشفق/ مشار إليها/ إضافة تشبيهية/مسند إليه.

– گُلْخانِه = بيت الزهور/ مسند.

– اُوسْت = او(هو)ضمير + است(يكون) فعل الإسناد.

– فانوسِ بلورين = صفة و موصوف:

– فانوس(Fanus )لفظ يوناني = سراج ذات الغطاء المحافظ/موصوف/ مضاف.

– بلورين = بلور(Ballur) لفظ يوناني + ين علامة صفة فارسية/صفة نسبية.

– سِتاره = نجمة/اسم /مضاف إليه.

– فانوس بلورين ستاره(فانوس النجمة البلوريّة) = إضافة تشبيهي.

– نيليْ رَوَاق = الرواق الأزرق/الرواق النيلجي(اسم مركّب)/موصوف.

– جاوِدَان = أبدي/صفة مركبّة(جاوِيْد + ان نسبة) ، قيد.

– دُوْر = بعيد = صفة سماعية/جاوِدانْ دور = صفة مركبة.

– چراغ = من الفهلوية = سراج(معرب)/ موصوف.

– روشَنْ = مُضي ، منير/صفة.

– كاشانه = رواق ، منزل صغير/ اسم/ مضاف.

– كاشانهء او(منزله الصغير) = مضاف و مضاف إليه + است(فعل الإسناد).

– يا = أم = حرف الربط.

– خود روي= ما ينبت دون زراعة/ خود روينده/ صفة فاعلية مركبة مرخمة من مصدر روييدن: (ru)  Ruy – idan.

– خود رو = ما يدور بدون فاعل/ صفة فاعلية مركبة/ مرخم خود رونده/ من مصدر رفتن: 

(ru) Raf – tan.

عدد المفردات العربية في القطعة:

1 – سحر(سحرگاهان) // 2 – رِواق(رِواق الليل) مقدّمه و جانبه  “رِواق السحاب”: ما دار منه كرواق البيت)// 3 – صبح// 4 – قاصد(قاصدك)// 5 – لحظه(ع: لحظة: آن)// 6 – شفق (ع: الشَّفق: الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء الآخرة) و تعني عند بعض أدباء الفرس فلق.

– و الاستاذ شاعر القطعة  غني من التعریف

نخب من الشعر الفارسي

“باغِ خود رو” (حدیقة قائمة بنفسه)

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Your Thoughts