قهوه جوش

سال گذشته با دو همکار کارگاهیم “اریگو کوئیک” و “پدرینو برگنیولی” دعوت شده بودم تا چند روزیی را در ملکی شخصی در وسط نورماندی بگذرانیم. هوا که وقت بیرون شدن ما نوید میداد که عالی باشد، ناگهان عوض شد، و آنقدر باران بارید که جادهء پوک و توخالی و پر حفره یی که بر آن […]

سرنوشت پیري

       – صبح هنگامیکه بیدار شدم از  (عظامی = ostéologique ) دانستم که هوا خوب خواهد بود، و روزی مناسب برای گردش خواهد بود. و پس از بیرون رفتن پسرم و همسرش برای کار و رفتن دو نوه ام به مدرسه، چیزهایی را در کیسه ای جا دادم، و نامه ای نوشته و بروی […]

در کودکیم

زمستان منچستر طولانیست، و آن اشتیاق خاطر را برمیانگیزد برای روزگاری که در آن طبیعت جوان و زیبا شود، و آفتابی ملایم در آسمان رخ نماید، علاوه بر این زمستان پرسروصدا بود، برق اطراف ابرهای سیاه و غلیظ را بخود میکشاند و صدای ترسناک وغضبناک رعد در فضا میپیچد.آسمان میبارد، وشهردر سیلی کشنده غرق میشود.همه جا خیس، […]

اثير فلسفهء اسلامي

بنام خداوند بخشندهء مهربان  اثير فلسفهء اسلامي…    گفته ميشود جرأت در بحث ضروريست، وليكن در بحث تصوف بايد از معرفتي وافي برخوردار بود ؛ تا با يقين کامل امور را بنا بر فهم و ذوق دريافت.   مقاله ” اثير فلسفهء اسلامي ميان ابن رشد و ابن قسي” بيانگر استنباطي است، كه نگارنده پس […]

ردّ علی ابن درستویه

ردّ علی ابن درستویه 1 هو عنوان وضعته عند ترجمتي هذه المتواضعة للفصل الثاني من الباب الأوّل في فنّ العروض و من کتاب ” المعجم في معاییر أشعار العجم” 2 ، و هو من التألیفات الفارسیة في أوائل القرن السابع الهجري – ابانّ هجوم المغول البلدان الاسلامیة، و من تألیف العروضي الفارسي ” شمس الدین […]