اکتاگاوا- ریو نوسکه(نویسنده ژاپنی)Oktagawa – Ryùnosake و داستان آش

کودکی او : نام کوچکش “ریونوسکه” بود، ریونوسکه در اول مارس 1892 در توکیو بدنیا آمد. خیابان کیو واشی ایروهیتوyàbashi – Irrehucho محل اقامتش مسکن خارجیان بود، که بصورت مدرنترین خیابانهای توکیو درآمده بود( کیوباشی ایریهیتو بمعنی مدرن است) (م) و پدرش در منزل شیرفروشی داشت. تولدش در وقت اژدها(Dragan) یعنی درحدود ساعت هشت بود، ( […]

ملاحظات حول الکتابة الفارسیة

1 – تکتب الفارسیة بالخط العربي من الیمین الی الیسار، ولکن عدد حروفها ثلاث و ثلاثون حرفا، أي باضافه أربعة أحرف علی العربیه، و تلک الأربعة هي: الباء المثلِثة – و الجیم المثلثة و الزاء المثلثة و الکاف الفارسیة: ( پ . چ . ژ . گ ). 2 – ثمانیة من حروف هجائها خاصة […]