2 – مادرم

چنانکه قبلا گفتم مادرم زن جوان ناتوانی بود. بارها اورا بستري میدیدم؟ هنوز بیاد دارم روزها میگذشت، بدون آنکه اورا ببینم، با وجود اینکه کاملا بپرستارم متمایل بودم، و همانطور که گفتم روز و شبم در تصرف او بود. بااینحال دلسوزی پنهانی نسبت بمادر داشتم – اگرچه شکل او کاملا از یادم رفته، و من […]

قهوه جوش

سال گذشته با دو همکار کارگاهیم “اریگو کوئیک” و “پدرینو برگنیولی” دعوت شده بودم تا چند روزیی را در ملکی شخصی در وسط نورماندی بگذرانیم. هوا که وقت بیرون شدن ما نوید میداد که عالی باشد، ناگهان عوض شد، و آنقدر باران بارید که جادهء پوک و توخالی و پر حفره یی که بر آن […]

سرنوشت پیري

       – صبح هنگامیکه بیدار شدم از  (عظامی = ostéologique ) دانستم که هوا خوب خواهد بود، و روزی مناسب برای گردش خواهد بود. و پس از بیرون رفتن پسرم و همسرش برای کار و رفتن دو نوه ام به مدرسه، چیزهایی را در کیسه ای جا دادم، و نامه ای نوشته و بروی […]

در کودکیم

زمستان منچستر طولانیست، و آن اشتیاق خاطر را برمیانگیزد برای روزگاری که در آن طبیعت جوان و زیبا شود، و آفتابی ملایم در آسمان رخ نماید، علاوه بر این زمستان پرسروصدا بود، برق اطراف ابرهای سیاه و غلیظ را بخود میکشاند و صدای ترسناک وغضبناک رعد در فضا میپیچد.آسمان میبارد، وشهردر سیلی کشنده غرق میشود.همه جا خیس، […]

ردّ علی ابن درستویه

ردّ علی ابن درستویه 1 هو عنوان وضعته عند ترجمتي هذه المتواضعة للفصل الثاني من الباب الأوّل في فنّ العروض و من کتاب ” المعجم في معاییر أشعار العجم” 2 ، و هو من التألیفات الفارسیة في أوائل القرن السابع الهجري – ابانّ هجوم المغول البلدان الاسلامیة، و من تألیف العروضي الفارسي ” شمس الدین […]

کتاب مخارج الحروف لابن سینا

بسم الله الرحمن الرحيم التعريف بالكتاب: مخارج الحروف(أسباب حدوث الحروف)   التقديم: إنّ علم الحروف (Phonétique) ؛ هو مفتاح لدراسة فقه اللغة و تعليم لغات الشعوب، و حجة الحق الشيخ الرئيس الحكيم حسين بن عبد الله بن حسن بن علي المشهور بابن سينا (ت428 هـ/1037م ) يعدّ من كبار العلماء الذين بحثوا في هذا العلم […]

les femmes dans le trésor des secrets

«یا أیها الناس إنا خلقناکم من ذکر و أنثی».1 (Hommes, Nous vous avons crée d’un mâle et d’une femelle, et nous vous avons constitué en peuples et en tribus pour que vous vous connaissiez entre vous, devant Dieu le plus noble.)2 Par la compréhension du sens du verset du Coran, jamais je ne pas pensais […]

کتاب درر السمط

شيخ فقيه ؛ دانشمند محدث حافظ ابو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن ابي بكر بن ابار قضاعي1 – كه خداي تعالى او را رحمت كناد، و از او راضي باد – آمين – گويد:

«رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت»2(رحمت خدا و بركاتش بر شما باد اى آل بيت ) ؛ اى افتخار نبوت و پيامبري ؛ اى سرچشمه هاي بخشندگي و دلاوري ؛ برگزيده شدگان آل ابي طالب،3