– واژههای فارسی در لهجهء فاسی

دیباچه واژههای فارسی در لهجهء فاسی رابطهء فرهنگی میان ملتهای عرب زبان و ایرانیان امریست شناخته شده به ویژه با همسایه های غرب ایران همچون لبنان و سوریه و عراق و کشورهای حاشیهء خلیج فارس بدور از هر تنش و جدال همچون نسیم بهاری است، و  استادان زبان و ادبیات تطبیقی را مؤلفات و مقالات متعددی […]

فارسی کو؟

بنام خداوند بخشندهء مهربان سه مصطلح است که انگيزهء نويسنده در اختيار موضوع شده است، که تامل در معنی هر یک واجب و لازم مینماید: مام وطن ؛ تقويم هجری شمسي ؛ زبان و خط فارسي. نخست مام وطن آنست که از برای او اینجا گرد آمده ایم.1 دیگر تقویم هجری شمسی که با دو […]

گویشها و چالشهای کاربردی آن

کارشناسان زبان و ادب فارسی زمان ما و دانش آموختگان تاریخ ادبیات ایرانزمین به یاد میاورند که نخستین شاعر مدیحه سرای فارسی محمد بن وصیف مخلد سگزی بود که یعقوب لیث را مدح گفت. در مدح وی واژه ایست که عنوانی برای همایش حاضر شده است. از قصیده ء مدحیهء محمد بن وصیف سگزی تنها […]

خداي زبان فارسي نگهدار آنست

قولي مشهور از جدّ رسول اكرم صلعم در كتابهاي تاريخ اسلام مذكورست، و حکایتش اينست كه در سالي كه آنرا عام الفيل ناميده اند ؛ ابرههء والي نجاشي در يمن بقصد انهدام خانهء كعبه با لشكري ازپيلسواران راهي مكّه گرديد، و عبدالمطّلب جدّ پيامبر اكرم صلّي اله عليه و آله و سلّم كه شرف پرده […]