باز هواي وطنم آرزوست

– پس از سفري يك روزه ولي پرخاطره و سودمند با پرواز داخلي از تبريز بتهران بر ميگشتيم ؛ از پنجرهء هما آسمان شامگاهان ايران تاريك مينمود مهمانداران به يذيرايي مسافران بتقدیم آب ميوهء خنك در بسته بنديهاي تازه – آلومينيوم با روكش كاغذي و ني –مشغول شدند، و جرعه هاي خنك آن مبارزه با […]

سفرنامه 2001

– سفر به نورماندی 2001 ميلادي[از 28ام ماه ماي تا 4ام ژوييه]: این سفر دوهفته ای که برای دیدار فرزندانم در برنامهء تابستانی امسال داشتم مزایایی و تداعی خاطرهایی پیش آورد، از آن جمله سفر به “جيورني” شهر كلود مونه نقاش معروف فرانسه از برخورداريهاي ديگر اين سفر بود، نورماندي با طبيعت بسيار جذاب آن […]

رمضان / نوامبر 2002

ساعت دو بعد از ظهر بود که با پسرم جلوی گمرک فرودگاهء کازابلانکا خداحافظی کردم. پلیس گذرنامه گفت هنوز نیمساعت وقت دارم ولی چون به در ویژهء پرواز وارد شدم، شنیدم از میکروفن مرا میخواندند، و دختری مهماندار را دیدم که با دست اشاره میکرد که عجله کن. معلومم شد که باید از لحاظ امنیتی […]