10 – مدرسه رفتن، در کودکیم

زنگ در زده شد، و در باز شد، و صدایی متین میگوید: صبح بخیر خانم من! آیا بچه ای که بسن مدرسه رسیده، و هنوز مدرسه نرفته باشد ندارید؟ آیا مریض نیست؟ نه آقای پاسبان ، کاملا سالم است. آیا پدرش هست که با او صحبت کنم؟ رفته سرکارش. خانم من پس خبرش بدهید که […]

اکتاگاوا- ریو نوسکه(نویسنده ژاپنی)Oktagawa – Ryùnosake و داستان آش

کودکی او : نام کوچکش “ریونوسکه” بود، ریونوسکه در اول مارس 1892 در توکیو بدنیا آمد. خیابان کیو واشی ایروهیتوyàbashi – Irrehucho محل اقامتش مسکن خارجیان بود، که بصورت مدرنترین خیابانهای توکیو درآمده بود( کیوباشی ایریهیتو بمعنی مدرن است) (م) و پدرش در منزل شیرفروشی داشت. تولدش در وقت اژدها(Dragan) یعنی درحدود ساعت هشت بود، ( […]

6 – زمستان منچستر، حجره کار پدر، تراموای،

– زمستان منچسترطولانی بود، آنقدر که اشتیاق خاطر را برای روزگار جوانی و زیبایی طبیعت بر میانگیخت، که آفتاب ملایم گذران در آسمانها باز رخ نماید، علاوه برآن زمستان پرسر و صدا بود، برق کنارههای ابرهای سیاه و انبوه را بخود میکشاند، و صدای ترسناک و غضبناک رعد در فضا میپیچد. آسمان میبارید، و ناگهان […]

5 – مهمانان مراکشی

– خانهء ما نیز از دو طبقه تشکیل میشد، ودر طبقهء همکف اطاق پذیرایی ، و اطاق ناهارخوری، و اطاق نشیمن، و در طبقهء دوّم اطاقی که پدرم آنرا دفترش کرده بود، اطاق خوابش، و اطاق سوّمی که من و خواهرم در آن میخوابیدیم. – در این منزل بوسیلهء پدر و مادر و خواهرم و […]

4 – خانوادهء باترنوس

روز آشناییمان را با خانوادهء باترنوس نمیتوانم بیاد بیاورم، که از خاطراتم بدورست. خانوادهء باترنوس انگلیسی یوناني الاصل هستند، که در روزگار قدیم بانگلسستان کوچ کرده بودند. آنها عبارتند از سه خواهر و دو برادرجوان. یکیشان جورجي نام که جواني خوشرو و اجتماعي و بندرت در خانه بند میشد. دومي آندره که برخلاف برادرش بسیار […]

الترکیب و الاشتقاق عاملان أساسیان لتعایش اللغة مع الحضارات

قال ابن المنظور:«اللغة : اللسن، وحدُها أنها أصوات یعبر بها عن أغراضهم،وهي فُعلةٌ من لَغَوَت؛ أي تکلمت،و أصلها اللغو: النطق. یقال: هذه لغتهم التي یلغون بها، أي ؛ ینطقون. و لغوي الطیر: أصواتها، والطیر تَلَغی بأصواتها؛ أي: تَنغَم…الخ »1 وقدشرح الأستاذ محمد معین لفظة اللغة باملائه و تلفظه الفارسي (لُغَت) بالنحو الآتي: «لغت (ع، ق […]

اثير فلسفهء اسلامي

بنام خداوند بخشندهء مهربان  اثير فلسفهء اسلامي…    گفته ميشود جرأت در بحث ضروريست، وليكن در بحث تصوف بايد از معرفتي وافي برخوردار بود ؛ تا با يقين کامل امور را بنا بر فهم و ذوق دريافت.   مقاله ” اثير فلسفهء اسلامي ميان ابن رشد و ابن قسي” بيانگر استنباطي است، كه نگارنده پس […]

ردّ علی ابن درستویه

ردّ علی ابن درستویه 1 هو عنوان وضعته عند ترجمتي هذه المتواضعة للفصل الثاني من الباب الأوّل في فنّ العروض و من کتاب ” المعجم في معاییر أشعار العجم” 2 ، و هو من التألیفات الفارسیة في أوائل القرن السابع الهجري – ابانّ هجوم المغول البلدان الاسلامیة، و من تألیف العروضي الفارسي ” شمس الدین […]