موازنة بين “حافظ” عارف و “ابن عربي” شاعر*

بسم الله الرحمن الرحيم موازنة بين “حافظ” عارف و “ابن عربي” شاعر*: إنّ في ميدان اجتهاد دارسي “الحافظ الشيرازي”(ت 792 هـ) و العرفاء به الذين يسعون لإضاءة الزوايا المبهمة من أبعاد فكره و إبداعه يلاحظ أنّ موازنة مختصرة بين هذا الشاعر الفارسي الصوفي و “ابن عربي”(ت 638 هـ) ليست خروجاً عن طريقتهم المألوفة ؛ خاصة […]

نقش زن در مخزن الاسرار

– بنام خداوندی سخن را آغاز میکنیم که فرمود : «إنا خلقناکم من ذکر و انثی»1با پی بردن به چنین مفهومی قرآنی در خلقت انسان هیچ گمان نمیبردم که روزی من خود دربارهء زن چیزی بنویسم، دربارهء برابری زن و مرد را تجاوزی بقانون الهی میشمردم ؛ تجاوزی همچون تبعیض نژادی و ظلمی که انسان عصر ما در حق ابنای جنس خود بکار میبرد، اضافه بر آنکه افتخاری برای زنان نمیتواند باشد، زیرا بنا بر ساختار جسمانی و وظائف طبیعی و غریزی بشر زن و مرد را در آفرینش باید مکمل یکدیگر شمرد، تا جامعه ای بر اساس عدل شکل گیرد.

نقد گلستان

بسم الله الرحمن الرحيم الرؤية النقدية لملك الشعراء “بهار” في كتاب “گُلستان”لسعدی الشیرازی إنّ كتاب “گُلستان” من أشهر الكتب في الأدب الفارسي منذ تأليفه في القرن السابع الهجري إلى يومنا هذا، و مؤلفه السعدي الشيرازي يعدّ من الشعراء الأكابر الثلاثة في القرن المذكور.1 ولد الشيخ مشرّف الدين مُصلح السعدي الشيرازي في مدينة شيراز الإيرانية سنة […]

رسم گل کوبی

مولوی گوید: خدایگان جمال و خلاصهء خوبی – بباغ عقل در آمد برسم گًل کوبی “کل کوبی بالضم سبزی باشد که در اول بهار کنند و آنچنان بود که مقدم بر جمیع گلها گل زرد بشکفد و مردم در باغها رفته و جشن کنند و در حوض و جوی آب ریزند”. (فرهنگ رشیدی/ ج2/ ص […]

در شناخت دل

در ادبیات فارسی پنجرههای فکری زیاد داریم که با ساختاری از عرفان عمیق نموداری از باغهایی بخرمی رویا و به ایده الی همچون بهشت مینماید ،که بهتر از همه باغها و حدائق روی زمین است ، یکی از این باغهای  فکر از آن  حکیم نظامی گنجوی است ،که از پنجرهء نخستین اثر وی – مخزن الاسرار بآن […]

مقامات لسان الدين الخطيب

بنام خداوند بخشندهء مهربان ديباچه: «عالَمِ دين و عالَمِ هنر عالَمِ خطابست»[1]. شرح عبارتشان دربارهء “عالَمِ دين” بر عهدهء دانشمندان و عالمان دینست. أمّا تطبيق “عالَمِ خطاب” بر عالم هنر آسان مينمايد، چه عالم هنر عالميست محسوس و گوناگون. در زبان شيرين فارسي با ثروت واژگاني آن و وسعت دامنهء واژه سازي در آن ميتوان […]

نقش زن در مخزن الاسرار

– بنام خداوندی سخن را آغاز میکنیم که فرمود : «إنا خلقناکم من ذکر و انثی»[1] با پی بردن به چنین مفهومی در خلقت انسان هیچ گمان نمیبردم که روزی من خود دربارهء زن چیزی بنویسم، و نوشتن دربارهء برابری زن و مرد را تجاوزی بقانون الهی میشمردم ؛ تجاوزی همچون تبعیض نژادی و ظلمی […]

دل عالم

اگر دیدی مغناطیسی آهن را بخود جذب نمیکند، خاصیت آنرا انکار مکن بلکه توجهت را ببحث از چگونگی و چرایی آن معطوف بدار! تا حقیقت بر تو آشکار گردد». فقره ایست از رای دانشمند ایرانی امام زکریا القزوینی(600 – 682)، که در مقدمهء کتاب خود آورده است. در فهرست نظریات او دربارهء هستی، از جغرافیای […]